4SPORTS TEAM

Sportovní tým se zaměřením na triatlon

Program zapůjčení silničních závodních kol dětem

Od vytvoření našeho mládežnického triatlanového klubu se potýkáme s velkým problémem materiálního zabezpečení, které některé rodiny závodníků neúměrně finančně zatěžuje.  Proto se vedení klubu rozhodlo od závodní sezóny 2020 vytvořit program pro podporu malých závodníků a závodnic formou podpory a zapůjčení silničních závodních kol. Program je určen pro závodíky mladších závodních kategorií a pro jejich rodiče při splnění předem specifikovaných kritériích (účast na trénincích, plnění klubových povinností a účast na závodech ČP). Tyto kritéria jsou posuzovány trenéry a na základě jejich vyhodnocení je zapůjčeno klubové závodní silniční kolo pro danou sezónu.

Jelikož samotný program stavby a údržby kol je velmi náročný a v současné době je plně hrazen z provozních peněz klubu a soukromých peněz trenérů, chceme proto požádat všechny, kteří by se jakkoliv mohli zapojit formou sponzoringu a popřípadě materiálně, o pomoc při udržení tohoto programu pro naše děti  v chodu.